Bine ai venit pe platforma de înscriere la doctorat a Universității Politehnica Timișoara !
- Adresa de e-mail declarată trebuie să fie validă și să aparțină candidatului, deoarece va fi adresa prin intermediul căreia se va comunica cu comisia de înscriere pe întreaga perioadă de derulare a procesului de admitere;
- Prin intermediul platformei vei putea să întocmești dosarul și să plătești taxa de înscriere și de confirmare;
- Calendarul de admitere, pentru sesiunea iulie 2023, este următorul:
    - Înscriere 03 iulie 2023 - 07 iulie 2023 ora 14.00
    - Colocviu 12 -13 iulie 2023
    - Rezultate preliminarii 14 iulie 2023
    - Contestații 14 iulie 2023, între orele 9:00 - 12:00
    - Rezultate sesiune 17 iulie 2023
- În maxim 48 de ore de la transmiterea dosarului de înscriere, membrii comisiei de admitere vor analiza documentele primite și, dacă dosarul este complet, îți vor comunica, prin e-mail, numărul de înregistrare al aplicației, număr ce va fi utilizat pe tot parcursul procedurii de admitere. În cazul în care dosarul este incomplet, ți se vor solicita clarificări. Fiecare dosar transmis și validat va primi un număr de înregistrare;;
- Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea on-line puteţi primi scriind la adresa scoaladoctorala@upt.ro.
Îți urăm mult succes!
1. Prin procedura de inscriere on-line, consimt în mod expres și neechivoc, avand calitatea de candidat la concursul de admitere, sesiunea 2023, ca Universitatea Politehnica Timișoara să prelucreze, prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal, puse la dispoziție cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
2.Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.